نتیجه جستجو برای سونوگرافی

ترشح سینه ۱۳۹۷/۴/۳۰ questionandanswer 274
کیست ۱۳۹۷/۴/۳۰ questionandanswer 263
کیست سینه ۱۳۹۷/۴/۳۰ questionandanswer 275
کیست ۱۳۹۷/۴/۳۰ questionandanswer 281
توده فیبروكیستیك ۱۳۹۷/۴/۳۰ questionandanswer 310
فیبروآدنوما ۱۳۹۷/۴/۳۰ questionandanswer 331
ژنیكوماستى ۱۳۹۷/۴/۳۰ questionandanswer 299
لنف نود با نمای راکتیو چیست ۱۳۹۷/۴/۳۰ questionandanswer 54376
جراحی حفظ پستان با روش آنکوپلاستیک ۱۳۹۷/۴/۳۰ weblog 1591 با شناسایی مشکلات سینه پس از انجام ماموگرافی و سونوگرافی سینه به منظور ریشه کن کردن بیماری سینه و کمتر صدمه دیدن بیمار اقدام به جراحی پستان می شود.
توده‌های خوش خیم سینه و درمان آن‌ها ۱۳۹۷/۳/۳۱ weblog 2900 توده‌های خوش‌خیم سرطانی، شاید عارضه‌ی خوبی نباشند اما در دل بسیاری از بیماران مشکوک به سرطان سینه عبارتی امیدبخش است
صفحه اول ... 6 7 صفحه آخر