نتیجه جستجو برای سونوگرافی

زیبایی سینه با عمل پروتز سینه ۱۳۹۷/۳/۳۰ weblog 1049 پروتز سینه یکی از شایع ترین عمل های جراحی زیبایی دربانوان است به طوری که مشاهده میشود هر ساله دهها هزار زن متقاضی عمل پروتز سینه هستند. بسیاری از زنان تصور می کنند که سینه هایشان بسیار کوچک است و اندازه یا شکلش نا متوازن یا غیر جذاب است
صفحه اول ... 6 7