بیماری های خوش خیم سینه شامل کیست، فیبروادنوما، نکروز چربی، فیبروکیستیک است. بیماری های بدخیم سینه به انواع سرطان های سینه اطلاق می شود.

بیشتر بخوانید

سرطان سینه خوش خیم به رشد غیرمعمول توده یا بروز سایر تغییرات در بافت پستان اطلاق می شود که سرطانی نیستند اما لازم است هرگونه تغییرات غیر طبیعی پستان بررسی شود.

بیشتر بخوانید

سینه همچون سایر اندام های بدن می تواند دستخوش بیماری شود،بیماری های سینه را می توان در دو نوع خوش خیم و بد خیم دسته بندی نمود. درد پستان یکی از مهمترین شکایات بیماران و شایعترین علت مراجعه آنان به درمانگاه های پستان است.

بیشتر بخوانید

سرطان سینه متداول ترین سرطان در میان زنان است و بیشترین میزان مرگ و میر سرطان ها را درمیان زنان به خود اختصاص داده است. وقتی در بدن فردی علائم سرطان سینه دیده شده و در نهایت تایید می شود که به سرطان سینه مبتلا شده است

بیشتر بخوانید