لنف نود یا غدد لنفاوی متورم ناشی از عفونت ها هستند و اصولا به راحتی بهبود می یابند. کمتر پیش می آید لنف نود ناشی از سرطان باشد.

بیشتر بخوانید

لنف نود توده هایی است که می تواند در هر جایی از بدن انجام شود که اغلب بی ضرر هستند و در مواردی هم می تواند رشد غیر عادی داشته باشد.

بیشتر بخوانید

لنف نوی حاوی سلول های خونی سفید رنگی به نام لنفوسیت است که وظیفه آنها تولید ماده ای به نام پادتن است که وظیفه آنها مقابله با میکروب ها و سموم بدن است.

بیشتر بخوانید
تماس سریع