توده های خوش خیم سینه در دل بیماران سرطانی عبارتی امیدبخش است که احتمال بهبود را بیشتر می کند. سرطان سینه یکی از کشنده ترین بیماری ها در زنان است که اغلب از یک توده شروع می شود.

بیشتر بخوانید
تماس سریع