لاپکتومی جراحی محافظت از پستان

چنانچه تشخیص توده های سینه و درمان به موقع انجام گیرد می توان از روش محافظه کارانه لاپکتومی استفاده کرد.لامپکتومی یک عمل جراحی رایج می‌باشد که در آن سرطان یا دیگر بافت غیر طبیعی از پستان حذف می‌شود. در واقع به لامپکتومی عمل جراحی حفظ پستان یا محافظت از پستان هم گفته می‌شود زیرا بر خلاف ماستکتومی تنها بخشی از پستان برداشته می‌شود. بافت مورد برش در این عمل جراحی معمولاً محدود است و تهاجم به بافت اطراف در طول جراحی وجود ندارد و روشی نسبتاً غیر تهاجمی می‌باشد. 

جراحی حفظ پستان

در اين عمل كل توده تومورال پستان با حاشيه اي از بافت نرمال اطراف برداشته مي شود. اين روش جراحي به نام عمل جراحي حفظ پستان نيز ناميده مي شود. توده خارج شده توسط پاتولوژيست بصورت دقيق مورد بررسي قرار مي گيرد تا ثابت شود هيچ گونه از علائم سرطان در حاشيه تومور وجود نداشته باشد. اگر لبه هاي جراحي حاوي تومور باشد عمل جراحي مجدد براي برداشتن بيشتر كفايت مي كند. ولي اگر حاشيه همچنان مثبت باشد،ممكن است  عمل جراحي ماستكتومي لازم شود.  

توجهات قبل از عمل لاپکتومی

اندازه توده پستانی،مشخص کردن تعداد توده ها،اندازه پستان،مشخص کردن پستان مبتلا و محدوده های آن،سابقه خانوادگی بیمار 

تکنیک جراحی لاپکتومی

بعد از پرپ پوست و بیهوش نمودن بیمار، در ابتدا قسمتی از  پوست که باید باز شده و بافتی که باید حذف شود مشخص می‌شود و جراح پوست محل مورد نظر را برش داده. سپس جراح به بررسی بافت برای تشخیص نوع آن می‌پردازد. ممکن است بافت بصورت کیست ‌باشد که در این صورت باید مایع داخل کیسه تخلیه شود. مایع جمع آوری شده برای آنالیز به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال می‌شود.
اما ممکن است توده موجود در پستان از نوع کیست نباشد و نیاز به حذف آن وجود دارد. در موارد مشکوک به سرطان همراه توده مقداری از بافت اطراف نیز برداشته می‌شود. سپس جراح ناحیه عمل را از نظر تغییر در دیگر ساختارها از جمله بافت زیر پستان مورد بررسی قرار می‌دهد.
بعد از حذف بافت آسیب دیده، جراح بافت باقی مانده پستان را از نظر هرگونه نشانه از سرطان بررسی می‌کند سپس پوست به وسیله بخیه بسته شده و جراحی به اتمام می‌رسد.  

دکتر علی حجت | فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پستان

به اشتراک بگذارید :
تماس سریع