جراحی حفظ پستان با روش آنکوپلاستیک 

با شناسایی مشکلات سینه پس از انجام ماموگرافی و سونوگرافی سینه به منظور ریشه کن کردن بیماری سینه  و کمتر صدمه دیدن  بیمار اقدام به جراحی پستان می شود. در سال های اخیر با بکار بردن تکنیک های جراحی پلاستیک در درمان جراحی سرطان پستان علاوه بر تامین سلامت بیمار سعی بر این دارد که نقص زیبایی برای بیمار ایجاد نشود.این دستاورد جدید علمی که به جراحی آنکوپلاستیک پستان معروف است،موجب شده که با انجام آن علاوه بر برداشتن بافت پستان نقایص زیبایی به حداقل برسد. 

جراحی حفظ پستان

جراحی حفظ پستان

کلمه انکوپلاستیک متشکل از دو کلمه انکو (به معنی سرطان) و پلاستیک (به مفهوم زیبایی و ترمیمی) است. این تکنیک­ها که با هدف توأم سازی جراحی های زیبایی پستان در درمان سرطان پستان است روز به روز در حال گسترش استجراحی های انکوپلاستی پستان علاوه بر محافظه گر بودن، از لحاظ زیبایی شناختی و انکولوژ ی مزیت های ویژه ای دارند. هدف اصلی این مطالعه ارایه نتایج تکنیکهای جدید جراحی سرطان پستان همراه حفظ پستان و بررسی عوامل موثر بر نتایج زیبا یی شناختی درمان برای اولین بار در ایران می باشد.

انواع جراحی های مربوط به سرطان پستان

انتخاب نوع جراحی به عوامل مختلفی مربوط است و امروزه انواع مختلفی از جراحی برای پستان وجود دارد که شامل:

  • برداشتن  نسج سینه به همراه غدد لنفاوی زیر بغل و بافت های اطراف پستان (ماستکتومی رادیکال وسیع)
  • حذف نسج پستان به همراه غدد لنفاوی زیر بغل (ماستکتومی رادیکال تعدیل شده)
  • برداشتن تمام نسج پستان (ماستکتومی ساده)
  • برداشتن بخشی از نسج پستان و بازسازی همزمان پستان (جراحی انکوپلاستیک پستان)
  • برداشتن قسمتی از پستان بصورت برداشت کمتر از نسج پستان یا برداشت یک چهارم 

جراحی انکو پلاستیک پستان

چنانچه توده سرطانی بزرگ باشد یا سایز پستان کوچک باشد و یا توده در قسمت داخلی و یا تحتانی پستان باشدممکن است نتیجه عمل از لحاظ زیبایی ایده آل نباشد.در این صورت نهایت تلاش جراح این است که علاوه بر کنترل موضعی بیماری بهترین نتیجه زیبایی را هم حاصل کند.در این موارد جراح از روش های جراحی انکوپلاستیک که شامل حذف توده سرطانی و بخشی از نسج مجاور پستان با تکنیک های جراحی پلاستیک است استفاده خواهد کرد.

در جراحی انکوپلاستیک ممکن است از فلاپ های موضعی برای پر نمودن فضای خالی ناشی از برداشت سرطان استفاده نمود یا اینکه از ابتدا جراحی سرطان را در قالب جراحی ماموپلاستی یا ماستوپکسی انجام داد.همانطور که در جراحی حفظ پستان تاکید شد از اصول ضروری در جراحی انکوپلاستیک تصویر برداری کامل قبل از اقدام به جراحی جهت اطمینان از وسعت ضایعه سرطانی و طراحی جراحی بر اساس آن و اطمینان از عدم وجود ضایعه مشکوک یا سرطانی در بافت باقیمانده پستان است.  

دکتر علی حجت | فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پستان

به اشتراک بگذارید :
تماس سریع